Garantija

BOSCH. Profesionaliems įrankiams (mėlynajai linijai) suteikiama 1+2 metų garantija. 1+2 reiškia, jog įsigydami gaunate 2 metų garantiją, o per mėnesį nuo įrankio įsigijimo užregistravus įrankį internetu, gaunate dar 1 metų garantiją. Viso - 3 metų garantiją. Kaip užregistruoti įrankį 3 metų garantijai, rasite paspaudę Bosch 3 metų garantija. https://www.bosch-professional.com/lt/lt/paslaugos/garantija/informacija/
Visiems Bosch neprofesionaliems (žalioji linija) įrankiams (mėgėjiški elektriniai įrankiai, sodo įrankiai, matavimo įrankiai) garantija gali būti pratęsta iki 3 metų. Tokiu atveju vartotojas – mėgėjas (tik privatūs asmenys) turi savo įrankį užregistruoti gamintojo internetinėje sistemoje MyBosch-Tools.com.

Įrankį reikia užregistruoti per 4 savaites nuo jo pirkimo datos.
Kiekvienu garantinio gedimo atveju būtina pateikti registracijos sertifikatą ir pirkimo dokumentus su aiškiai matoma pirkimo data.

Šių įrankių garantinį ir pogarantinį remontą atlieka Bosch įrankių serviso centras, tel. (8-37) 71 33 50, faks. (8-37) 71 33 54. Siuntimo remontui registracijos forma pasiekiama čia https://www.bosch-servisas.lt/Pages/SendToRepairTerms.aspx

DREMEL. Šiems gaminiams yra suteikiama 2 metų garantija. Šių įrankių garantinį ir pogarantinį remontą atlieka įrankių Bosch serviso centras, tel. (8-37) 71 33 50. Siuntimo remontui registracijos forma pasiekiama čia https://www.bosch-servisas.lt/Pages/SendToRepairTerms.aspx

MAKITA. Daugumai Makita įrankių taikoma 1+2 metų garantija, jei įrankis užregistruojamas www.makita.lt svetainėje. Kitu atveju - taikoma 2 metų garantija. Pratęsta garantija suteikiama tik tuo atveju, jei įranga per 4 savaites nuo įsigijimo datos buvo registruota „Makita“ interneto svetainėje. Visas sąlygas galite rasti https://www.makita.lt/3-year-warranty.html adresu. Šių gaminių garantinį ir pogarantinį servisą atlieka įgalioti serviso centrai šiais adresais: Vilnius, L.Zamenhofo g. 3, Makita OY Lietuvos filialas; Vilkpėdės g. 8, 5 korp., Technikos meistrai; Savanorių pr. 191, Vilnius; Pirklių g. 5, Vilnius; Naglio g. 4C, Kaunas; Neries krantinė 16E, Kaunas; Pramonės pr. 63, Kaunas; Dubysos g. 6, Klaipėda; Metalistų g. 6c, Šiauliai; Beržų g. 44, Panevėžys; Stoties g. 21, Plungė.

DEWALT. Visiems DeWalt produktams yra taikoma standartinė 2 metų garantija. Produktą užregistravus DeWalt tinklapyje, jam yra papildomai suteikiama 1 metų garantija (viso 3 metai). Sužinoti ar yra tokia galimybė jūs galite gamintojo tinklapyje adresu: www.DEWALT.eu/3. Norint gauti 3 metų garantiją, savo produktą turite užregistruoti gamintojo tinklapyje per 4 savaites (nuo pirkimo datos). Visą papildomą informaciją, susijusią su garantijos sąlygomis ir paslaugomis rasite adresu: http://www.2helpu.com.

Karcher. KARCHER. Šio gamintojo gaminiams suteikiama 1 metų garantija juridiniams asmenims bei 2 metų garantija fiziniams asmenims

Scheppach. Įrenginiams, skirtiems naudoti buityje, taikomas 24 mėnesių, profesionaliems tikslams naudojamai įrangai - 12 mėnesių garantinis laikotarpis.

METABO. Šiems įrankiams suteikiama 2 metų garantija. Norint nemokamai garantiją pratęsti iki 3 metų (XXL garantijos), reikia įrankį užregistruoti puslapyje www.metabo.com/xxl.

Worx. Įrenginiams, skirtiems naudoti buityje, taikomas 24 mėnesių, profesionaliems tikslams naudojamai įrangai - 12 mėnesių garantinis laikotarpis.

MILWAUKEE. Garantija galioja 12 mėnesių juridiniams asmenims, bei 24 mėnesius privatiems asmenims. Be to, priregistravus naują įrankį https://www.milwaukeetool.eu gamintojas suteiks papildomą garantiją iki 3 metų! Ši paslauga jums bus suteikta nemokamai, jeigu užregistruosite savo naująjį „Milwaukee“ elektrinį įrankį per 30 dienų nuo jo įsigijimo dienos. Registruoti įrankį galite čia - https://extension.milwaukeetool.eu/index.html .

Sugedus iš mūsų pirktai prekei, prašome informuoti mus el. paštu - info@mtools.lt arba tel. nr 867000108, mes suteiksime jums informaciją apie garantinio aptarnavimo vietą.

Garantijos galiojimo laikotarpiu pastebėjus paslėptus prekės trūkumus, prašome Jūsų juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti mums fotonuotrauką elektroniniu paštu info@mtools.lt. Prekės gamintojas tokiu atveju nustatys, ar prekės defektui taikoma garantija, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo sprendimą nedelsiant informuosime Jus Jūsų nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Garantija netaikoma:

  • Perkrovos atveju: (įrankis/įrengimas buvo naudojamas ne pagl paskirtį, netinkamais priedais ar įrankio/įrenginio galimybes, ilgalaikiu momentiniu darbu);
  • Nesilaikant įrankio/įrenginio instrukcijų (žr. vartojimo instrukciją);
  • Modifikacijos atveju: (įrankis buvo ardomas, perdirbamas, savivališkai taisomas, sulaužytas);
  • Mechaniniams pažeidimams: (sulaužius atskiras dalis/detales, atsiradus gedimui nuo užterštumo, blogo kuro ar šiukšlių sankaupų);
  • Dėl netinkamos elektros įtampos naudojimo, elektros įtampos sutrikimų padaryti pažeidimai.

visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;

Prekių kokybė ir garantija

Jei įsigyta prekė nekokybiška:

Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.364 (1) straipsniu, turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų. Pardavėjas turi teisę atsisakyti remontuoti ar pakeisti prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:

1) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;

2) prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;

3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų vartotojui.

Vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu:

1) pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti;

2) prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė remontuoti prekę;

3) prekės trūkumas yra esminis;

4) pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą nesuremontuos ar nepakeis prekės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.

Vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui.

Prekės garantija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364 straipsniu, pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo (garantija pagal įstatymą).

Prekių keitimas ir grąžinimas

Pagal Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatas prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu arba žodiniu prašymu prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje vartotojui patogioje vietoje šia tvarka:

1. Grąžindamas tinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę ir nurodo priežastį, dėl kurios įsigyta prekė jo netenkina, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų reikalavimų.
2. Grąžindamas netinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę, nurodo prekės trūkumą (-us) ir Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais pasirinktinai pareikalauja prekę pataisyti (remontuoti) arba ją pakeisti. Vartotojas turi teisę reikalauti pardavėjo proporcingai sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu tenkinama bent viena Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga.

Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas 

Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnį pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.

Negrąžinamos prekės

Būtina pažymėti, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą (pavyzdžiui, elektrotechnika, žaislai, baldai, kosmetika, knygos, apatiniai drabužiai ir kt.). Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/asr   

Perkant nuotoliniu būdu, negrąžinamų prekių sąrašą numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnis. Būdamos tinkamos kokybės ir įsigytos nuotoliniu būdu negrąžinamos greitai gendančios prekės, pagal individualų užsakymą ir išmatavimus pagamintos prekės, išpakuotos asmens higienos prekės ir kt. Su visu negrąžinamų prekių sąrašu galima susipažinti šioje nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);
prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).“